CLUB Michael Moder® SLEVY & VÝHODY

CLUB Michael Moder® SLEVY & VÝHODY

Členem CLUB Michael Moder® SLEVY & VÝHODY (dále jen CLUB) se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami:

I. Členství v klubu

  1. Členem CLUBu se může stát fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou v ČR, která souhlasí s těmito podmínkami a vyplní povinné údaje v dotazníku.
  2. Členství v CLUBu je bezplatné. Na členství v CLUBu není právní nárok.
  3. Členové CLUBu jsou evidováni podle údajů, které poskytnou, klubové karty nevydáváme.
  4. Člen CLUBu se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných ve formuláři a to vyplněním a odesláním aktualizovaných údajů opětovně prostřednictvím formuláře, kde uvede aktualizované nové údaje.
  5. V případě jakýchkoliv změn v podmínkách členství v CLUBu se společnost Michael Moder s.r.o. zavazuje k informační povinnosti a klienty o změnách bude informovat e-mailem na emaily, které uvedly při registraci do CLUBu.
  6. Společnost Michael Moder s.r.o. se zavazuje, že žádné údaje z registračního formuláře neposkytne třetí straně k jakýmkoliv účelům. Poskytnuté údaje budou sloužit k analytickým a marketingovým účelům společnosti Michael Moder s.r.o. a pro zdokonalení zákaznického servisu.
  7. Člen CLUBu výslovně souhlasí s tím, aby společnost Michael Moder s.r.o. zpracovávala poskytnuté údaje v souladu se zákonem č. 101/200Sb o ochraně osobních údajů, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb vyplývajících z činnosti společnosti Michael Moder s.r.o. tak, jak je uvedeno výše.
  8. Člen CLUBu souhlasí s tím, aby cestou své internetové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři dostával od společnost Michael Moder s.r.o. všechny informace související s jeho členstvím v CLUBu, včetně informací o novinkách v nabídce společnosti.

 

II. Ukončení členství v klubu

  1. Nevyužije-li člen CLUBu v době přesahující 24 měsíců žádné ze služeb společnosti Michael Moder s.r.o., bude mu členství automaticky zrušeno bez náhrady. Členství v CLUBu lze obnovit pak pouze novou registrací.
  2. Člen klubu může své členství kdykoliv zrušit emailem, který pošle na adresu info@michaelmoder.eu.

 

III. Závěrečná ustanovení

Pravidla a podmínky pro členství v CLUBu společnosti Michael Moder s.r.o. platí od 18. července 2016.
Michael Moder s.r.o., Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1.
IČ: 03239055, Neplátce DPH.
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229031, dne 28. července 2014.

 

Jednotlivé SLEVY & VÝHODY naleznete zvýrazněné na jednotlivých našich webech a eshopech.

TOP